Magazin24 rapporterar

Även Magazin24 gjorde en rapport om den ansenliga summa som samlades in.

Texten hittar ni här.