Minnesgåva

Vi tar tacksamt och med glädje emot gåvor till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk, bidrag som kommer till stor nytta.

Vill du lämna en minnesgåva fyller du i formuläret och gör därefter din betalning.

Om du inte fyller i formuläret utan väljer att bara betala in en gåva kan vi inte skicka ut ett minnesbrev.
Vänligen beakta en administrationstid på tre dagar.

 

 

Page 1 of 5

Minnesgåva
 1. Gåvobelopp

 2. Belopp(*)
  Du måste fylla i ett belopp. Det går endast att fylla i siffror i detta fält.
 3.  
 1. Mottagaruppgifter

 2. Minnespersonens förnamn(*)
  Du måste fylla i minnespersonens förnamn.
 3. Minnespersonens efternamn(*)
  Du måste fylla i minnespersonens efternamn.
 4. Datum(*)
  Du måste fylla i datum.
  Datum för begravning.
 5.  
 1. Nedan fyller du i de uppgifter dit gåvobrevet ska skickas.

 2. Mottagare(*)
  Du måste fylla i mottagarens namn.
  Kan vara begravningsbyråns namn eller nära anhörig.
 3. Gatuadress(*)
  Du måste fylla i en gatuadress.
 4. Ev. ytterligare adress
  Invalid Input
 5. Postnr(*)
  Du måste fylla i postnr.
 6. Ort(*)
  Du måste fylla i ort.
 7.  
 1. Hälsning

 2. Personlig hälsning(*)
  Du måste fylla i en hälsning.
 3. Från(*)
  Du måste skriva vem det är ifrån.
 4.  
 1. Givaruppgifter

 2. Jag ger som(*)


  Du måste ange om du ger som privatperson eller företag.
 3. Förnamn(*)
  Du måste fylla i ditt förnamn.
 4. Efternamn(*)
  Du måste fylla i ditt efternamn.
 5. Företag
  Invalid Input
 6. Gatuadress(*)
  Invalid Input
 7. Ev. ytterligare adress
  Invalid Input
 8. Postnr(*)
  Du måste fylla i postnr.
 9. Ort(*)
  Du måste fylla i ort.
 10. Personnr / Org.nr
  Invalid Input
 11. E-post
  Invalid Input
 12. Telefon
  Invalid Input