Vart går medlen?

I och med att Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har ett 90-konto så garanteras att minst 75% av insamlade medel delas ut enligt fondens mål, vilket betyder:

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har till syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar och skador.

2017 delade tre stycken stipendiater på 750.000 kr:

  • Janet Cunningham, läkare och docent i experimentell psykiatri har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om immunsystemets roll bakom vissa former av svår psykisk sjukdom.

  • Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om motverkan av minnesförlust vid demens – analys av minneskretsar.

  • Anja Smits, professor neurologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom.

2016 delade tre stycken stipendiater på 1.000.000 kr:

  • Jonathan Cedernaes, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för funktionell farmakologi, Uppsala universitet har tilldelats medel från Bissen Brainwalk för studier om sömnens betydelse för hjärnans hälsa.

  • Niklas Marklund, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi, Uppsala Universitet har tilldelats medel från Bissen Brainwalk för studier av de långtidskonsekvenser som kan drabba idrottare efter upprepade hjärnskakningar.

  • Elisabeth Ronne Engström, adjungerad professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi, Uppsala universitet har tilldelats medel från Bissen Brainwalk för studier av mätning av uppmärksamhet och uttröttbarhet efter subarachnoidalblödning.

2015 delade vi ut två stycken stipendier på 250.000 kr vardera till:

  • Niklas Marklund, överläkare och docent vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhuset tilldelades 250 000 kronor till sitt forskningsprojekt om vad som händer med idrottares hjärnor efter upprepade hjärnskakningar.

  • Nils Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet, tilldelades 250 000 kronor till sitt forskningsprojekt om hur man kan minska hjärnskadan efter stroke genom att bättre utnyttja mekanisk blodproppsutdragning.