Ge en gåva

Vi tar tacksamt och med glädje emot gåvor till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk, bidrag som kommer till stor nytta.

Vill du lämna en gåva fyller du i formuläret för minnesgåva eller högtidsgåva och gör därefter din betalning.

Om du inte fyller i formuläret, utan bara väljer att bara betala in en gåva, kan vi inte skicka något tackbrev. Vänligen beakta en administrationstid om 7 arbetsdagar.

 

Hantering av personuppgifter

De uppgifter som lämnas används för utskicket av brevet. All information raderas efter några veckor.