Ge en gåva

Vi tar tacksamt och med glädje emot gåvor till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk, bidrag som kommer till stor nytta.

Vill du lämna en minnesgåva fyller du i formuläret och gör därefter din betalning.

Om du inte fyller i formuläret utan väljer att bara betala in en gåva kan vi inte skicka ut ett minnesbrev.

Vänligen beakta en administrationstid på tre dagar.