Styrelsen

Presentation av styrelsen för Insamlingsfonden Bissen Brainwalk

 

Ordförande
Peter Danielsson
Bor i Köping, Ica-handlare

Vice ordförande
Jonas Wiklund
Bor i Köping, advokat på Mälaradvokaterna

Kassör
Rolf Larsson
Bor i Köping, driver Bissens sport

Kassör
Lars-Erik Steninger
Bor i Köping, driver L-E Steninger Revisionsbyrå

Sekreterare
Göran Håkansson
Bor i Köping, inköpare på Volvo

Ledamot
Cia Larsson
Bor i Köping, driver Bissens sport

Valberedning

Mathias "Bissen" Larsson

Suppleanter

Lotta Källgren

Åsa Brakander