Utdelningslunch

Caroline Ingre, Mathias "Bissen" Larsson, Julia Aulin och Insamlingsfondens ordförande Lotta Källgren.
 
Den 22 november hölls den traditionsenliga utdelningslunchen i Köpings rådhus där Insamlingsfonden Bissen Brainwalk delade ut pengar till förmån för hjärnforskningen.

2022 år mottagare - Julia Aulin och Caroline Ingre - var på plats för att presentera sina forskningsprojekt för en inbjuden skara gäster och ta emot forskningsmedlen.