Samarbetspartners

Det är många företag som på olika sätt stödjer Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Några är våra långsiktiga samarbetspartners som stöttat oss under lång tid. Tack vare dem har många evenemang och aktiviteter varit möjliga att genomföra.

  • GKN, Köping
  • Hästens Sängar
  • ICA Maxi, Köping
  • Köpings Kommun
  • Möller Bil Västerås
  • Reklamhuset RINK
  • Sparbanken Västra Mälardalen
  • Volkswagen Sverige
  • Volvo Group Trucks Operations, Köping

Vi vill på detta sätt rikta ett stort tack till er!