Ge en gåva

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har till syfte att samla in pengar till hjärnforskningen samt att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar, funktionsnedsättningar och skador. En gång per år delas insamlade medel ut i form av forskningsanslag till olika områden inom hjärnforskningen.

Vi tar tacksamt och med glädje emot gåvor till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk, bidrag som kommer till stor nytta.

Gåva till minne

Vill du lämna en gåva och få ett gåvobevis att skicka till minne av någon fyller du i formuläret för minnesgåva och gör därefter din betalning. Ange i forumläret om brevet ska skickas till dig eller direkt till begravningsbyrån.

Om du inte fyller i formuläret, utan bara väljer att bara betala in en gåva, kan vi inte skicka något gåvobrev till begravningen.

Vänligen beakta en administrationstid och postgång om ca 7 arbetsdagar och vid storhelger ca 14 arbetsdagar.

Gåva i samband med högtidsdag

Vill du uppmärksamma någon i samband med en högtidsdag, födelsedag, giftermål eller liknande fyller du i formuläret för högtidsgåva och gör därefter din betalning.

Om du inte fyller i formuläret, utan bara väljer att bara betala in en gåva, kan vi inte skicka något gåvobrev till jubilaren.

Vänligen beakta en administrationstid och postgång om ca 7 arbetsdagar och vid storhelger ca 14 arbetsdagar.

Månadsgivare

Du kan bli månadsgivare till Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Som månadsgivare bidrar du med en valfri summa pengar varje månad som betalas via autogiro.