2021

2021 får en stipendiat ta emot 250 000 kr

Årets forskningsanslag från Insamlingsfonden Bissen Brainwalk går till ett forskningsprojekt vid Uppsala universitet som tilldelas 250 000 kr.

  • Julia Aulin, läkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har tilldelats medel för att forska om att hitta och förhindra stroke med hjälp av blodprov.