Vart går medlen?

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har till syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och att sprida information om och förståelse kring hjärnans alla sjukdomar och skador.

Insamlingsfonden Bissen Brainwalk har ett 90-konto och följer Svensk Insamlingskontrolls regler.

Utdelning av insamlade medel

2021 får en stipendiat 250 000 kr

 • Julia Aulin, läkare och forskare vid Institutionen för medicinska vetenskaper, har tilldelats medel för att forska om att hitta och förhindra stroke med hjälp av blodprov.

2020 delar två stipendiater på 500 000 kr

 • Ninni Persson Krabbe, forskare vid Intuitionen för Psykologi, tilldelats medel till ett forskningsprojekt som syftar till att hitta vad som påverkar förändring av hjärnans reservkapacitet under åldrandet.

 • Karl Sjölin, läkare och doktorand i neurologi vid Institutionen för neurovetenskap, har tilldelats medel för att forska om att hitta stroke med hjälp av blodprov i akutskedet för snabb, adekvat behandling.

2019 delar tre stipendiater på 750 000 kr

 • Karl Sjölin och Joachim Burman erhåller 250 000 kronor för ett projekt som syftar till att finna ett protein som läcker ut i blodet vid en stroke som i slutändan kan användas som ett ”stroke-blodprov”.

 • Anna Rostedt Punga erhåller 250 000 kronor för att i forskningsprojektet skapa ”hjärna-på-chip” för en personlig behandlingsstrategi vid neurologiska sjukdomar, framför allt vid epilepsi och autoimmuna sjukdomar i hjärnan.

 • Pär Nyström erhåller 250 000 kronor för att i forskningen finna kliniskt användbara metoder för tidig upptäckt av autism.

2018 delar två stipendiater på 500 000 kr

 • Joachim Burman, överläkare och docent i neurologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats 250 000 kronor för att forska om Blodstamcellstransplantation som behandling för MS.

 • Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats 250 000 kronor för att forska om nervkretsar som kontrollerar mod och ångest.

2017 delar tre stipendiater på 750 000 kr

 • Janet Cunningham, läkare och docent i experimentell psykiatri, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om immunsystemets roll bakom vissa former av svår psykisk sjukdom.

 • Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om motverkan av minnesförlust vid demens – analys av minneskretsar.

 • Anja Smits, professor neurologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom.

2016 delar tre stipendiater på 1 000 000 kr

 • Jonathan Cedernaes, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för funktionell farmakologi vid Uppsala universitet, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier om sömnens betydelse för hjärnans hälsa.

 • Niklas Marklund, överläkare och professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi vid Uppsala Universitet, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier av de långtidskonsekvenser som kan drabba idrottare efter upprepade hjärnskakningar.

 • Elisabeth Ronne Engström, adjungerad professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi vid Uppsala universitet, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier av mätning av uppmärksamhet och uttröttbarhet efter subarachnoidalblödning.

2015 delar två stipendiater på 500 000 kr

 • Niklas Marklund, överläkare och docent vid Uppsala Universitet/Akademiska sjukhus, har av Bissen Brainwalk tilldelats 250 000 kronor till sitt forskningsprojekt om vad som händer med idrottares hjärnor efter upprepade hjärnskakningar.

 • Nils Wahlgren, professor vid Karolinska Institutet, har av Bissen Brainwalk tilldelats 250 000 kronor till sitt forskningsprojekt om hur man kan minska hjärnskadan efter stroke genom att bättre utnyttja mekanisk blodproppsutdragning.