2017

2017 delade tre stipendiater på 750 000 kr.

  • Janet Cunningham, läkare och docent i experimentell psykiatri, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om immunsystemets roll bakom vissa former av svår psykisk sjukdom.

  • Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om motverkan av minnesförlust vid demens – analys av minneskretsar.

  • Anja Smits, professor neurologi, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nya metoder för att studera tumörinfiltration vid gliom.

 


Janet Cunningham, läkare och docent i experimentell psykiatri, har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om immunsystemets roll bakom vissa former av svår psykisk sjukdom.


Anja Smits är professor i neurologi vid institutionen för neurovetenskap och överläkare vid Akademiska Sjukhuset och har i många år varit intresserad av hjärntumörer, särskilt gliom.

Gliom har sitt ursprung i hjärnans glia celler och förekommer i olika former och elakhetsgrader. Lågmaligna gliom som förekommer i vuxenålder är långsamt men diffust växande tumörer. På grund av tumörens specifika växtsätt är det utifrån röntgenbilderna svårt att se var gränsen går mellan tumör och frisk hjärna.

Idag vet vi att maximal operation av lågmaligna gliom förlänger patienternas överlevnad och att det är viktigt att inte bara operera bort tumörens huvuddel utan även de spridda tumörcellerna. Vår forskningsgrupp har under senare år försökt ta reda på hur dessa celler sprider sig och hur långt ifrån tumörens huvuddel de kan vandra in i hjärnan. Vi har utvecklat en ny metod för att synliggöra enstaka tumörceller på röntgenbild, något som hittills bara har varit möjligt hos försöksdjur eller hos avlidna patienter. Metoden ger en ny dimension till den radiologiska diagnostiken av lågmaligna gliom och resultaten kan på sikt bidra till en mer effektiv behandling och förlängd överlevnad för patientgruppen.


Klas Kullander forskar på nervcellskretsar och deras funktion. Hans internationella forskargrupp vid Uppsala universitet studerar nervcellkretsar som är viktiga för inlärning, minne, motorik och kognition. Studierna bedrivs med genetiska, molekylärbiologiska och elektorfysiologiska metoder.

De första symptomen av Alzheimers sjukdom, den vanligaste och mest kända demenssjukdomen, är dåligt minne, framför allt drabbas närminnet. För de som drabbas av demenssymptom blir förlusten
av minnesfunktioner ett stort vardagsproblem. I hjärnans tinninglober sitter hippokampus som används för att bilda nya minnen. Vi vet att hjärnstrukturen hippokampus är central för minnesbildning men hur minne och inlärning går till är inte tillräckligt utrett på nervkretsnivå.

I detta projekt kommer vi att undersöka ett speciellt interneuron i hippokampus, den så kallade OLM cellen och dess roll i minnesbildning. Vår forskning har visat att OLM cellens aktivitet påverkar inkodning av minnen i hjärnan och om OLM cellerna överaktiveras fungerar minne och inlärning sämre. När OLM cellerna istället inaktiveras fungerar bildandet nya minnen bättre. Detta har gett oss mycket mer förståelse för en enskild komponent i minneskretsarna, men framförallt ger det hopp om att kunna motverka förlust av minnesbildning vid Alzheimer sjukdom och demens. Vi vill nu undersöka dessa celler och kretsar närmare för att se om det går att applicera på människor med begynnande minnesproblem.