Rapport från 2016 års stipendiater

Hur har 2016 års stipendiater använt sina stipendier?

Läs här rapporterna från Jonathan Cedernaes, Niklas Marklund och Elisabeth Ronne Engström.

Läs mer